Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Online-enquete.net
Onlinepanel.nl

Verantwoording

Deze site is een initiatief van onderzoeksbureau MWM2. Het doel van de site is meer inhoudelijke informatie te verschaffen op het gebied van de mogelijkheden met klantpanels. De inhoud van deze site is gemaakt door Els Booij in het kader van haar afstudeer project bij MWM2. Bronnen die zijn gebruikt voor het samenstellen van de inhoud zijn:
Contact: info@klantpanels.nl