Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Online-enquete.net
Onlinepanel.nl

Trends en feiten - waarom u een klantpanel moet opzetten

Op het gebied van (online) marktonderzoek zijn een aantal trends en feiten waar te nemen:

Trends:

Feiten:

Als al deze gegevens worden gecombineerd, is het niet moeilijk om het volgende te concluderen.

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker te communiceren met de klant en om de klant te binden aan de organisatie. Ook de veranderingen in het gedrag en de mening van de klant zijn interessant; op deze manier kan een inzicht worden gecreëerd in de achterliggende redenen die klanten hebben voor hun gedrag. Als een organisatie haar klant ├ęcht kent, kan deze ook verkopen wat de klant ├ęcht graag wil. Online onderzoek is bovendien goedkoper en levert sneller resultaat dan offline onderzoek, terwijl de resultaten vergelijkbaar zijn.

Met een online klantpanel kan een organisatie een dialoog aangaan en een relatie ontwikkelen met haar klant, op een kosteneffectieve manier. Online klantenpanels zijn daarom dé manier om bedrijfresultaten te verbeteren, zowel kwalitatief als (indirect) financieel.