Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Online-enquete.net
Onlinepanel.nl

Soorten klantpanels

Er zijn verschillende manieren om soorten klantpanels te onderscheiden. Allereerst kan onderscheid gemaakt worden naar het doel wat het panel dient.

Een onderzoekspanel
Bij een onderzoekspanel gaat het om het beantwoorden van een aantal onderzoeksvragen zoals "Wat vind onze klant van onze dienstverlening" of "Welk beeld heeft onze klant van onze organisatie". Uit de antwoorden op deze vragen kunnen conclusies worden getrokken voor het te voeren beleid. Na verloop van tijd kunnen dezelfde vragen nogmaals gesteld worden om te kijken of het beleid succesvol is geweest.

Een deskundigenpanel
Dit panel bestaat vaak uit deskundigen op een bepaald gebied en wordt gebruikt voor het verzamelen van meningen op dit specifieke gebied. Hierbij kan worden gedacht aan senioren die in het bezit zijn van een gehandicaptenvoertuig, maar ook aan bezoekers van sportscholen of accountmanagers.

Een medezeggenschapspanel
Een medezeggenschapspanel wordt gebruikt om gebruikers en klanten te laten meepraten over het beleid van de organisatie. Bijvoorbeeld een gemeente die haar burgers periodiek vraagt naar hun mening over het gemeentebeleid, of een zorginstelling die haar cliƫnten vraagt naar hun mening.


Daarnaast is er een onderscheid naar de doelgroep mogelijk.

Een consumentenpanel
Wanneer de klanten consumenten zijn is de respondent zelf van belang. Het gaat om de mening van het individu, en hiervoor zijn achtergrondvariabelen als leeftijd, sociale klasse en opleidingsniveau vaak interessant.
Een business-to-businesspanel
Bij business-to-business panels staat, in tegenstelling tot een consumentenpanel, de functie van de respondent centraal en niet de respondent zelf. Het is daarom van essentieel belang om de enquête aan de juiste persoon binnen de organisatie te sturen.Focus groups
Het is ook mogelijk om het klantpanel uit te breiden met zogenaamde 'focus groups'. Een focus group houdt in dat er een geleide discussie plaatsvindt tussen gebruikers/klanten. Het voordeel is dat er een discussie op gang komt waardoor groepsleden hun eigen meningen kunnen aanvullen en uitbreiden met die van anderen. Groepsleden kunnen gemakkelijk worden geworven onder leden van het klantpanel. De achtergrondinformatie van de panelleden is immers bekend, waardoor een representatieve groep kan worden uitgenodigd. Nadeel is wel, dat de klanten fysiek bij elkaar moeten worden gebracht, wat relatief hoge kosten oplevert.