Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Online-enquete.net
Onlinepanel.nl

Klantpanels.nl

Bij klantpanelonderzoek wordt gebruik gemaakt van een database met panelleden (klanten) die zich bereid tonen om regelmatig ondervraagd te worden over allerlei zaken die spelen binnen de organisatie.

Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:
  • een product of dienst
  • dienstverlening
  • uitingen (zoals uw website, logo, naam, andere vormen van communicatie)
  • het beleid of de strategie
  • het testen of evalueren van nieuwe producten
Een klantpanel kan gezien worden als een soort adviesraad die bestaat uit een groep klanten. Deze manier van onderzoek maakt het mogelijk om niet alleen inzicht te verkrijgen in de mening van de klant, maar ook in het gedrag van klanten. Bovendien wordt niet alleen belangrijke informatie verkregen, maar ook een relatie opgebouwd met de klant.

Dit laatste kan uiteindelijk tot groot competitief voordeel leiden, doordat betrokken klanten gecreëerd worden, die ook nog eens hun mening verschaffen over hoe zij denken over de organisatie, de producten of diensten of bijvoorbeeld het imago van een organisatie.

Op deze site is het volgende te vinden: